‘Birr’ kelimesi sözlükte "iyilik, doğruluk, itaat, hayır ve hasen" anlamlarına gelmektedir.

‘Birr’ kavramı din dilinde; îman, doğruluk, güzel ahlâk, sâlih amel, hayır, iyilik, ihsan, Kur'ân ve sünnete uyma, farzları eda etmek ve masiyetleri terk etmek gibi insana sevap kazandıran ve Allah'ın rızasına vesile olan her türlü hayırlı amellere, itâatlere ve güzel davranışlara denir.

Birr, müslümanların gerek kendi aralarında gerekse İslâm devletinin gayr-i müslim vatandaşlarına karşı güzellik ve adaletle davranmaları anlamında kullanıldığı gibi, Müslüman'ın Allah'a karşı olan görevlerini ifa ederken işlediği sâlih amellerin bütünü anlamina da gelmektedir.

Rasûl-i Ekrem'e ‘Birr’ nedir diye sorulduğunda şu şekilde cevap vermiştir.

‘Birr’, yüzünüzü doğu ve batı yönüne çevirmeniz değildir. Fakat birr Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman eden, sevdiği halde malı yakınlara, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışa, dilenenlere ve boyunduruk altındakilere infak eden, namazı kılan ve zekâtı veren, ahidleştiklerinde ahdini yerine getirenler, zorluk hali, zarar anları ve güçlük zamanında sabredenlerdir. Onlardır sâdık olanlar; ve onlardır müttaki olanlar.

Birr.tc ise ; Hayatın olağan akışı içerisinde yapmış olduğumuz bazı davranışların bir iyiliğe dönüşmesini sağlayacak dijital bir platformdur. Günlük yaşamda yapmış olduğumuz alışverişleri bir iyilik hareketine dönüştürerek başka hayatlara dokunma fırsatı yaratmaktadır.